PROJECT > RETAIL
VERSACE FLAGSHIP

 • YUDA, ZHENGZHOU
 • MASION, CHENGDU
 • INTERNATIONAL PLAZA, WUHAN
 • MIXC, SHENYANG
 • SCITECH, BEIJING
 • LAPERLA, GUANGZHOU
 • PACIFIC PLAZA,HONGKONG
 • SLT,BEIJING
 • MIXC,NANNING
 • IFC,SHANGHAI
 • TAKASHIMA,SHANGHAI
 • PENINSULA,SHANGHAI
 • HUAQIAO,WENZHOU
 • CENTRE 66,WUXI
 • HONGQIAO,SHANGHAI
 • IAPM,SHANGHAI


< >

© 2011 INRETAIL ASIA